CATEDRA DE BETON, MATERIALE, TEHNOLOGIE ŞI ORGANIZARE
Bd. D.Mangeron 43, Iaşi, cod 700050
 tel: int.1437, direct 0232-437517
 fax:
 email:
 web:

Membrii Catedrei: