CATEDRA DE MECANICA CONSTRUCŢIILOR
Bd. D.Mangeron 43, Iaşi, cod 700050
 tel: int.1447, direct: 0232-239213
 fax: 0232-239213
 email: nicoleta@ce.tuiasi.ro
 web: http://www.ce.tuiasi.ro/~nicoleta

Membrii Catedrei: