Orar pentru semestrul II, 2004-2005: (în format .pdf, Acrobat Reader®)

Notă: Corectitudinea şi actualitatea informaţiilor cuprinse este sarcina exclusivă a responsabililor de orar. Orarele pot suferi numeroase schimbări. Afişarea pe Internet se efectuează relativ lent şi numai după afişarea la panourile de la sediul Facultăţii.