Orar / Calendar universitar

Orarul pentru semestrul II, anul universitar 2008-2009 - cu modificări efectuate la data de 25.02.2009

Inginerie Civilă anii I-V zi, cu predare în limba română
Inginerie Civilă anul I zi, cu predare în limba engleză
Inginerie Civilă anul II zi, cu predare în limba engleză
Inginerie Civilă anul III zi, cu predare în limba engleză
Inginerie Civilă anul IV zi, cu predare în limba engleză
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, anii III-IV zi
Ingineria Instalaţiilor, anii I-IV zi şi Master
Inginerie Civilă anul I seral
Inginerie Civilă anii II-V seral
Master Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor