Orar / Calendar universitar

Orarul pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2009-2010 - cu modificări efectuate la data de 10.03.2010
     Inginerie Civilă anii I-V zi, cu predare în limba română
     Inginerie Civilă anii I-IV zi, cu predare în limba engleză
     Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, anii III-IV zi
     Inginerie Civilă anii I-V seral
     Ingineria Instalaţiilor, licenţă anii I-IV zi şi Mastere Bologna şi non-Bologna
     Mastere Bologna - domeniul Inginerie Civilă
Orarele programelor de master non-Bologna pentru domeniul Inginerie Civilă sunt afişate la catedrele coordonatoare ale acestora.