Orar / Calendar universitar


Orarul pentru semestrul II, anul universitar 2010-2011 - cu modificări efectuate la data de 28.2.2011
     Inginerie Civilă anii I-IV zi, cu predare în limba română
     Inginerie Civilă anii I-IV zi, cu predare în limba engleză
     Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, anii III-IV zi
     Inginerie Civilă anii I-V seral
     Ingineria Instalaţiilor, licenţă anii I-IV zi şi Master Bologna
     Mastere Bologna - domeniul Inginerie Civilă, anul I
Orarele programelor de master non-Bologna sunt afişate la catedrele coordonatoare ale acestora.
Notă: Pentru detalii legate de săli și notații vă rugăm să consultați Opisul sălilor și Legenda notațiilor folosite.