Orar

Orarul pentru semestrul I, 2007-2008 (în format .xls, Microsoft Excel®):

Inginerie Civilă anii I-V zi, cu predare în limba română
Inginerie Civilă anul I zi, cu predare în limba engleză
Inginerie Civilă anii II-V zi, cu predare în limba engleză
Ingineria Instalaţiilor anii I-V zi şi cursuri de master
Specializarea Căi Ferate Drumuri şi Poduri anii III-V zi
Inginerie Civilă anul I seral
Inginerie Civilă anii II-VI seral