Orar / Calendar universitar

Orarul pentru semestrul I, anul universitar 2008-2009

Inginerie Civilă anii I-V zi, cu predare în limba română
Inginerie Civilă anul I zi, cu predare în limba engleză
Inginerie Civilă anii II-V zi, cu predare în limba engleză
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, anii III-V zi
Ingineria Instalaţiilor, anii I-V zi
Inginerie Civilă anul I seral
Inginerie Civilă anii II-VI seral