Manifestări ştiinţifice organizate de Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi: