SCURT ISTORIC

Extras din volumul:

"60 de ani de învăţământ superior modern de construcţii la Iaşi (1941-2001)"
Autori: Prof.dr.ing Mihail Diaconu (cap. 1, 2, 7), Biroul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură (cap. 2-9)
Editura Societăţii Academice "Teiu Botez", 2001, ISBN 973-85050-0-3

Capitolul 1. SCURT ISTORIC AL ÎNCEPUTURILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR DE CONSTRUCŢII IN MOLDOVA
   1. 1. ÎNCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR DIN MOLDOVA
   1. 2. DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „Al.I.CUZA” DIN IAŞI
   1. 3. ŞCOALA POLITEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAŞI
   1. 4. ÎNFIINŢAREA FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII DIN IAŞI
   1. 5. REFUGIUL ŞI REVENIREA LA IAŞI
   1. 6. MOMENTE ALE DEZVOLTRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR IN MOLDOVA