Secţii / Specializări

Examene de licenţă/disertaţie, iunie-iulie 2012
     Tematica examenului de licenţă 2012 (CCIA, CFDP, IC, Engleză)
     Conţinutul lucrării de licenţă 2012 (CCIA, IC, Engleză)
     Conţinutul lucrării de licenţă 2012 (CFDP)
     Conţinutul lucrării de disertație 2012

Cursuri ANRE,  28 ianuarie – 5 februarie 2012

Programarea examenelor, sesiunea ianuarie-februarie 2012
     Inginerie Civilă zi, cu predare în limba română - actualizat 17 ianuarie 2012, orele 13.45.
     Căi Ferate,Drumuri şi Poduri - actualizat 10 ianuarie 2012.
     Inginerie Civilă zi, cu predare în limba engleză - actualizat 17 ianuarie 2012, orele 13.45.
     Inginerie Civilă seral - actualizat 11 ianuarie 2012.
     Ingineria Instalaţiilor - actualizat 10 ianuarie 2012.

 

       Inginerie Civilă - zi

       Inginerie Civilă - cu predare în limba engleză

       Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

       Instalaţii pentru Construcţii

       Inginerie Civilă - seral

  Notă: De la an la an, planurile de învățământ pot suferi schimbări minore.

    Mai 2010. Programul 4D-POSTDOC:
       “Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare
       în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare”


Arhivă

Cursuri pentru auditori energetici,  19 octombrie - 11 decembrie 2011.

Cursuri pentru auditori energetici,  27-29 octombrie 2011.

Programarea examenelor, sesiunea 1-15 septembrie 2011  

Cursuri ANRE,  16-24 septembrie 2011

Cursuri Auditori Energetici
  în colaborare cu ASOCIAȚIA INGINERILOR DE INSTALAȚII DIN ROMÂNIA – FILIALA MOLDOVA,
  în perioada: 06.05.2011 – 05.06.2011
 

Cursuri Auditori Energetici
  în colaborare cu ASOCIAŢIA ACADEMICĂ DE CONSTRUCŢII "Prof. ANTON ŞESAN",
  în perioada: 26.02.2011 – 03.04.2011
 

Programarea examenelor, sesiunea 9-17 iulie 2011 (pentru anii terminali) 

Programarea examenelor, sesiunea mai-iunie 2011
     Inginerie Civilă anii I-II zi, cu predare în limba română
     CCIA anii III-IV zi, cu predare în limba română
     Căi Ferate,Drumuri şi Poduri, anii III-IV zi
     Inginerie Civilă anii I-IV zi, cu predare în limba engleză
     Inginerie Civilă, anii I-V seral
     Ingineria Instalaţiilor, anii I-IV zi

Programarea examenelor, sesiunea ianuarie-februarie 2011
     Inginerie Civilă anii I-V zi, cu predare în limba română
     Inginerie Civilă anii I-IV zi, cu predare în limba engleză
     Căi Ferate,Drumuri şi Poduri, anii III-IV zi
     Inginerie Civilă, anii I-V seral
     Ingineria Instalaţiilor, anii I-IV

Programarea examenelor, sesiunea septembrie 2010

Examene de licenţă/diplomă/disertaţie, iunie-iulie 2010
     Tematica examenului de licenţă 2010 (CCIA, CFDP, IC, Engleză)
     Conţinutul lucrării de licenţă 2010 (CCIA, IC, Engleză)
     Conţinutul lucrării de licenţă 2010 (CFDP)
     Conţinutul lucrării de disertație 2010
Programarea examenelor în sesiunea ianuarie-februarie 2010
Programarea examenelor în sesiunea septembrie 2009
Programarea examenelor în sesiunea iunie 2009
Examene de licenţă/diplomă/disertaţie, iunie-iulie 2009
     Cerere de înscriere la examenul de licenţă (Bologna) - absolvenţi cursuri de 4 ani zi / 5 ani seral
     Procedura de finalizare a cursurilor de licenţă (Bologna) - absolvenţi cursuri de 4 ani zi / 5 ani seral
     Cerere de înscriere la examenul de diplomă - absolvenţi cursuri de 5 ani zi / 6 ani seral
     Cerere de înscriere la examenul de disertaţie - cursuri postuniversitare de master (non-Bologna)
     Procedura de finalizare a cursurilor de lungă durată - absolvenţi cursuri de 5 ani zi / 6 ani seral şi absolvenţi de cursuri postuniversitare de master(non-Bologna)
7 mai 2009
     Conţinutul Lucrării de Licenţă - absolvenţi cursuri de 4 ani zi / 5 ani seral
     Conţinutul Lucrării de Diplomă - absolvenţi CCIA cursuri de 5 ani zi / 6 ani seral
     Conţinutul Lucrării de Diplomă - absolvenţi CFDP cursuri de 5 ani zi / 6 ani seral
     Tematica Lucrării de Diplomă / Licenţă
     Conţinutul Lucrării de Disertaţie - Master
afişat: 16 decembrie 2008
Programarea examenelor în sesiunea ianuarie - februarie 2009
Planuri de învăţământ 2006-2007
Programarea sesiunii de re-examaminări septembrie 2008.
Programarea sesiunii de examene Sesiunea iunie-iulie 2008.
Examene de diplomă/dizertaţie, sesiunea iunie-iulie 2008
    Tematica examenelor
     ANUNŢURI IMPORTANTE
afişat: 25 mai 2008
Programarea sesiunii de examene Sesiunea ianuarie 2008.
ANUNŢ - Reexaminări sesiunea septembrie 2007
Programarea examenelor din sesiunea septembrie 2007
Programarea examenelor din sesiunea iunie-iulie 2007
Examene de diplomă/absolvire, sesiunea iunie 2007
     Cerinţe pentru proiectul de diplomă la Secţia CCIA (română şi engleză)
     Cerinţe pentru proiectul de diplomă la Secţia CFDP
     Tematica examenelor
     ANUNŢ IMPORTANT afişat: 3 mai 2007
Programarea examenelor din sesiunea ianuarie/februarie 2007
Programarea examenelor din sesiunea septembrie 2006
Examene de diplomă/absolvire, sesiunile iunie 2006 şi februarie 2007
    Examenele de diplomă şi absolvire din sesiunea iunie se desfăşoară în perioada 19 – 23 iunie 2006.
    Examenele la master din sesiunea iunie se desfaşoară în perioada 29 – 30 iunie 2006.

    Tematica pentru examenul de diplomă
    Componenţa comisiilor pentru examenul de diplomă/absolvire şi master
Programarea examenelor din sesiunea iunie/iulie 2006
Planuri de învăţământ - 4 ani, specializare bachelor, 2005-2006
   Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
   Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
   Instalaţii pentru Construcţii
   Inginerie Urbană şi Dezvoltare Rurală
   Inginerie Civilă, în limba engleză
Examenul de finalizare a studiilor 2005 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (conform site-ului Prorectoratului Didactic)
Examen de Diplomă/Dizertaţie sesiunea iunie 2005 - anunţ
Conţinutul proiectului de diplomă 2005 - Secţia CFDP
Examen de Diplomă sesiunea iunie 2005 - bibliografie
Examen de Diplomă sesiunea februarie 2005<
Examen de Diplomă 2004
Conţinutul proiectului de diplomă 2004 - Secţia CCIA
Examen de Diplomă 2003