Examen de Diplomă 2004
(fişierele sunt în format .pdf, Acrobat Reader®)

ORDIN privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie sau dizertaţie, conform Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Notă Acest document poate fi consultat deocamdată doar la Decanat.

Calendarul examenului de diplomă, sesiunea iunie 2004

21 iunie - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - TEST GRILĂ
23-25 iunie - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire / proiectului de diplomă.

Tematica generală (124kB)

Teste pentru Disciplinele de Examen:

Notă Fişierele care nu au lungimea specificată nu ne-au fost trimise pentru afişare. Vă rugăm să vă adresaţi titularilor de discipline pentru detalii.
Notă Este posibil ca autorii unor subiecte să facă modificări ulterioare primei afişări. Acestea vor fi specificate prin datele la care modificările au fost efectuate.

  Specializările:
  CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
  INGINERIE CIVILĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

 • CONSTRUCŢII CIVILE (715kB), engl. (725kB) data: 06/05/04
 • CONSTRUCŢII METALICE (1603kB), engl. (1604kB) data: 28/04/04
 • CONSTRUCŢII AGRICOLE ŞI DIN LEMN (179kB), engl. (181kB) data: 03/05/2004
 • REZISTENŢA MATERIALELOR I (268kB), engl. (270kB) data: 28/04/04
 • REZISTENŢA MATERIALELOR II (221kB), engl. (222kB) data: 28/04/04
 • TEORIA ELASTICITĂŢII (323kB) data: 30/04/04 , engl. (350kB) data: 03/05/04
 • STATICA CONSTRUCŢIILOR (1382kB) data: 28/04/04, 18/06/04 , engl. (1405kB) data: 30/04/04
 • DINAMICĂ ŞI INGINERIE SEISMICĂ (214kB), engl. (217kB) data: 28/04/04
 • MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII (68kB), data: 28/04/04, 06/05/04, engl. (70kB) data: 08/05/04
 • BETON ARMAT ŞI CONSTRUCŢII DIN BETON (118kB), engl. (123kB) data: 28/04/04
 • MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII (170kB) data: 30/04/04, 08/05/04 engl. (110kB) data: 19/05/04
 • TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (81kB), engl. (81kB) data: 03/05/2004
 • GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII (79kB), engl. (75kB) data: 28/04/04

  Specializarea:
  CĂI FERATE, DRUMURI ŞI PODURI

 • DINAMICĂ ŞI INGINERIE SEISMICĂ (111kB) data: 30/04/04, 10/05/04, 11/05/2004, 17/05/2004
 • DRUMURI (112kB) data: 08/05/04, 17/05/2004
 • GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII (76kB) data: 28/04/04
 • PODURI (122kB) data: 28/04/04
 • CĂI FERATE (84kB) data: 28/04/04
 • REZISTENŢA MATERIALELOR I (268kB) data: 30/04/04
 • REZISTENŢA MATERIALELOR II (221kB) data: 30/04/04
 • TEORIA ELASTICITĂŢII (323kB) data: 30/04/04
 • STATICA CONSTRUCŢIILOR (1382kB) data: 28/04/04
 • TEHNOLOGIE (70kB) data: 11/05/04

  Specializarea:
  INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

  Notă Subiectele sunt afişate la urmatoarea adresă:
  Catedra de Instalaţii pentru Construcţii site1 site2

  COLEGIU
  Notă S-au despărţit specializările şi s-au efectuat unele modificări

 • Specializarea Tehnologia Construcţiilor, toate disciplinele (246kB) data: 06/05/04
 • Specializarea Lucrări Edilitare, toate disciplinele (247kB) data: 06/05/04, 24/05/04